Energetika

Vitreum od 2008. godine proširuje delatnost i na sisteme jake struje i rasvete u određenim segmentima, tako da danas možemo da ponudimo sve sisteme strujne zaštite, transformatore, razvodne ormane i pribore, kablovsku opremu i razvod, protivpaničnu rasvetu, galanteriju i šinske razvode i gromobransku instalaciju. Kompletne radove od projektovanja, preko izvođenja instalacija sa montažom prateće opreme u oblasti jake struje, vršimo na industrijskim i na stambeno poslovnim objektima.

Razvodni ormani
Trafo stanice
UPS uređaji
Šinski i parapetni razvodi
Gromobranske instalacije
Osvetljenje
Elektro galanterija