Gromobranske instalacije

U cilju zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja projektuje se i izvodi odgovarajuća gromobranska instalacija .Atmosferska pražnjenja na objektima predstavljaju uzrok velikih šteta i gubitaka u privredi bez odgovarajuće gromobranske zaštite.!