Konferencijski sistemi

Efikasno održavanje konferencija podrazumeva upotrebu modernog ozvučenja, ponekad i prevodilačkog sistema.

Konferencijski audio sistemi omogućavaju kvalitetan ugođaj svim učesnicima, a lako se proširuju dodatnim funkcijama i integrišu sa drugim sistemima.

Događaje u velikim prostorima i sa velikim brojem učesnika nemoguće je realizovati bez zvučnika i mikrofona, koji u zavisnosti od potreba mogu biti žični ili bežični, i koji se povezuju u sistem. Pored toga, oni mogu biti povezani sa dodatnim uređajima koji olakšavaju i ubrzavaju komunikaciju u prostorijama različitih veličina.

Ako je potrebno, moguće je snimati sve izgovoreno na konferenciji, radi arhiviranja i kasnije upotrebe.

Za dešavanja u kojima deo učesnika ne govori zvanični jezik događaja tu su sistemi za prevodioce koji omogućavaju da se simultano prevodi na jedan ili više dodatnih jezika.

Na taj način se štedi vreme i izbegavaju eventualni nesporazumi i greške u komunikaciji, a učesnici mogu sami, preko bežičnih prijemnika, birati jezik koji će slušati i podešavati jačinu zvuka.