eng_flag me_flag

 

Vitreum d.o.o.

 

Preduzeće za projektovanje i implementaciju sigurnosnih, telekomunikacionih i energetskih sistema

 

Tehnički sektor i komercijala: Baba Višnjina 45, Beograd

 

Adresa i sedište: Molerova 51, Beograd

 

Tel: + 381 11 3089451

 

Faks: + 381 11 3089452

 

Email: office@vitreum.rs

 

Registracija i PDV