eng_flag me_flag

O kompaniji

Kompanija Vitreum je specijalizovana za projektovanje, montažu, ispitivanje, servisiranje i održavanje elektronskih sistema za zaštitu objekata i imovine, telekomunikacionih sistema, računarskih mreža i energetskih sistema.

Kombinovanjem najmodernije tehnologije, sopstvenog iskustva i idejnih rešenja koja su u potpunosti prilagođena individualnim karakteristikama objekta, Vitreum omogućuje svojim klijentima da optimizuju investiciju i umanje troškove održavanja.

Kroz posvećeno i dugoročno partnerstvo sa dobavljačima, globalnim liderima u različitim oblastima, Vitreum pruža sveobuhvatna poslovna rešenja. Poverenje klijenata, kompanija Vitreum stekla je svojim profesionalizmom i poslovnom etikom, kao i primenom najnovijih svetskih dostignuća i najviših međunarodnih standarda u poslovanju.

Pružamo kompletnu uslugu od projektovanja, ugradnje, ispitivanja, logističke podrške i održavanja sistema tehničke zaštite tokom celokupnog upotrebnog veka objekta.

 

Razvoj

Kompanija Vitreum osnovana je 2005. godine sa idejom da klijentima omogući konkretna i efikasna rešenja i usluge iz oblasti instalacija slabe struje. Kompanija je počela sa ugradnjom klasičnih sistema zaštite, alarmnim sistemima, da bi se delatnost proširila preko ugradnje ostalih sistema tehničke zaštite, strukturnih kablovskih sistema, optičkih sistema, elektroenergetskih sistema, te se logičnim sledom došlo do implementacije integrisanih, inteligentnih sigurnosnih sistema za upravljanje koji u sebi sadrže širok spektar različitih sistema i proizvoda tehničke zaštite i bezbednosti (pametne zgrade i hotelski sistemi/automatika).

Sistem integracije objedinjuje: video nadzor, protivprovalni i protivpožarni sistem, kontrolu pristupa, mrežnu infrastrukturu, telefoniju i multimediju. Složenost sistema se kompenzuje jednostavnošću upotrebe i dodatnim mogućnostima koje proističu iz sinergije nastale integracijom.

Rezultati kvalitetnog rada, poštovanja želja i zahteva klijenata, naročito putem preporuka, doveli su do ubrzanog razvoja kompanije Vitreum što je rezultiralo i proširenjem poslovnih aktivnosti na tržištima Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, tako da danas kompaniju Vitreum čine Vitreum (Srbija), Vitreum Montenegro (Crna Gora) i Vitreum RS (BiH).

Vitreum svoj dalji razvoj i rast planira da ostvari kroz novi, savremeni koncept integracije sistema tehničke zaštite, multimedije i monitoringa i da svoje poslovanje bazira na najsavremenijim tehnologijama i rešenjima.

Danas je u kompaniji zaposleno 30 obrazovanih i stručnih kadrova, od toga je 9 inženjera i 16 tehničara zaduženih za projektovanje i izvođenje radova. Stalna edukacija zaposlenih jedan je od primarnih ciljeva, kao i prenos znanja o aktuelnim inovacijama projektantima, investitorima i svim učesnicima u izgradnji i održavanju poslovnih objekata.

Misija, vizija i vrednosti

Misija

Kompanija Vitreum od osnivanja pruža kvalitetnu tehničku podršku za sve sisteme i proizvode sa ciljem da pozitivno utičemo na razvoj komunikacija, sigurnosti i da unapredimo konkurentnost, produktivnost i efikasnost društva u celini.

Vrednosti

Pouzdanost je osnovna odlika kompanije koju prepoznaju naši partneri. Zahvaljujući tome danas sarađujemo sa preko 20 vodećih proizvođača opreme iz oblasti komunikacija i sigurnosti. Transparentnost u poslovanju je ustanovljena od osnivanja kompanije zahvaljujući kojoj smo stekli poverenje velikog broja klijenata. O tome svedoči i podatak da smo partneri kompanije Simens na tržištima Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

Inovativnost

Ne zadovoljavamo se postignutim rezultatima, znamo da možemo doneti još bolja rešenja našim klijentima i zato stalno uvodimo nove, aktuelne i naprednije sisteme stalno vodeći računa o edukaciji svih zaposlenih.

Politika sistema upravljanja kvalitetom

VITREUM d.o.o je kompanija koja se bavi pružanjem proizvoda, rešenja i usluga u oblasti instalacija jake i slabe struje, odnosno pružanjem kompletne usluge od projektovanja, montaže, pružanja logističke podrške i održavanja sistema elektronske zaštite za sve tipove objekata.

Od svog nastanka kompanija VITREUM d.o.o svoje poslovanje bazira na postizanju visokog nivoa zadovoljenja potreba i očekivanja svojih klijenata/investitora, kroz kombinovanje najmodernije tehnologije i velikog iskustva svojih zaposlenih.

Suočavajući se sa sve zahtevnijim tehničko/komercijalnim uslovima na tržištu u nameri da ojača svoju konkurentsku poziciju i da svojim klijentima garantuje kvalitet opreme, radova i usluga komanija VITREUM d.o.o opredelila se za uspostavljanje efektivnog i efikasnog sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008.

U tom smislu najviše rukovodstvo komapnije VITREUM d.o.o opredelilo se da svoje poslovanje bazira na sledećim pricipima:

• Ugradnja kvalitetne i proverene opreme, kao i kvalitetno izvođenje radova i održavanje objekata u garantnom i vangarantnom roku.

• Unapređenje profesionalnog znanja i kompetentnosti zaposlenih u svim oblastima poslovanja, razvijanje svesti o važnosti posla koji obavljaju i načinu na koji doprinose razvoju celokupne kompanije

• Primenjivanje, preispitivanje i stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008

• Ostvarivanje i neprestano razvijanje dobrih partnerskih odnosa sa dobavljačima i svim interesnim grupama kroz obostranu razmenu znanja i iskustva

• Praćenje, primena i usaglašavanje sa svim relevantnim zakonskim i drugim propisima

Svi zaposleni u kompaniji VITREUM d.o.o upoznati su sa politikom sistema upravljanja kvalitetom i odgovorni su za doslednu primenu iste.