Osvetljenje

Vitreum pruža usluge u oblastima unutrašnjeg, spoljašnjeg, dekorativnog, sportskog I drugog osvetljenja svih vrsta objekata (Shopping molovi, hipermarketi, poslovni centri, rezidencije, hoteli, apartmanska naselja, prodajni autosaloni itd.), spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja objekata i fasada objekata, spoljašnjeg funkcionalnog i dekoratvnog osvetljenja gradova, naselja i rezidencija, osvetljenja sportskih objekata, industrijskih kompleksa i mnogih drugih.