Reference Crna Gora

PORTO MONTENEGRO TIVAT

Isporuka, montaža i puštanje u rad svih sistema slabe i jake struje - 20 000m²

HOTEL PARK BIJELA

Isporuka, montaža i puštanje u rad sistema jake i slabe struje , 25000 m 270 soba

HOTEL MAESTRAL BUDVA

Rekonstrukcija objekta , isporuka montaža i puštenja u rad svih sistema jake i slabe struje, 18000 m2

PORTO MONTENEGRO, Ksenija apartmani

Objekat apartmanskog tipa u Tivtu, površine 12.500 m², Elektroenergetske instalacije, Spoljna i dekorativna rasveta, Telekomunikacioni i signalni sistemi, Elektromotorni pogon i centar za nadzor i upravljanje (EMP i CSNU), Zaštita od požara, Dojava gasa,

ATLAS CAPITAL CENTAR

96.000 m² - protivpožarni sistem, multifunkcionalni alarmni sistem, sistem za kontrolu pristupa, sistem IP video nadzora, sistem video interfona, strukturni kablovski sistem, RTV instalacija, sistem ozvučenja, sistem za detekciju gasa, kontrolni centar, postrojenje trafostanice, garažni sistem (22 rampe, 4 kontrolna ulaza, kontrola popunjenosti)

Imlek

Poslovno – magacinski prostor: - sistem dojave požara, CCTV, kontrola pristupa, alarmni sistem, telekominikacioni sistem, video nadzor i sistemi jake struje, - svi elektroenergetski sistemi (instalacije, rasveta, agregat i sl) - 5000 m2

Aurel hotel

Hotel - 55 soba, video nadzor, dojava požara i detekcija gasa

Atlas banka upravna zgrada, Podgorica

2.500 m² - multifunkcionalni alarmni sistem, sistem za automatsku dojavu požara, sistem za kontrolu pristupa, sistem IP video nadzora, telekomunikacioni sistem, aktivna i pasivna računarska mreža, sistem ozvučenja, didžital sajnidž, videointerfonski sistem

Ambasada UAE, Podgorica

Protivpožarni sistem, multifunkconalni alarmni sistem, sistem za kontrolu pristupa, sistem IP video nadzora, sistem video interfona, strukturni kablovski sistem, sistem ozvučenja, metal detektor i rendgen za stvari

Hotel Ridžent, Tivat

Hotel – 55 soba, video nadzor, dojava požara i detekcija gasa

Stambeni objekat, Bar

Sistemi slabe struje

Farmegra distributivni centar, Podgorica

Sistem za automatsku dojavu požara i računarska mreža

Efel Motors, Podgorica

4.000 m², zastupnik Tojote za Crnu Goru, protivpožarni sistem, sistem za detekciju gasa i sistem video nadzora

Stambeno poslovni objekat, Pljevlja

Sistemi jake i slabe struje

Sveti Stefan

LAN, video nadzor, dojava požara i alarmni sistem – 1.000 m²

Stambeno poslovni objekat, Pljevlja

Video nadzor, CCTV i permiterijska zaštita

Hemomont, Podgorica

Proširenje postojećeg protivpožarnog sistema

Aerodrom Podgorica

Proširenje postojećih sistema dojave požara, dojave provale, kontrole pristupa, CCTV sistema i Simens sistem MM 8000

Aerodrom Tivat

Isporuka opreme i popravka sistema za video nadzor, kontrole pristupa dojave provale požara