Telekomunikacije

Telefonske central Svi oblici informacija (govor, slika, tekst, računarski podaci i video konferencija) prenose se putem telefonske mreže, a ubrzan razvoj telekomunikacija doveo je do uvođenja IP telefonskih centrala. U zavisnosti od potrebe korisnika, ugrađujemo analogne central, IP centrale, razne vrste telefona GSM gateway.

Telefonske centrale
Računarske mreže
Kablovska televizija
Aktivna i pasivna mrežna oprema
SKS
Optičke mreže
Bežične mreže