eng_flag me_flag

Telefonske centrale

Svi oblici informacija (govor, slika, tekst, računarski podaci i video konferencija) prenose se putem telefonske mreže, a ubrzan razvoj telekominikacija doveo je do uvođenja IP telefonskih centrala.

U zavisnosti od potrebe korisnika, ugrađujemo analogne centrale, IP centrale, razne vrste telefona i GSM gejtvej.

Preporučujemo opremu Simens i Panasonik

Računarske mreže

Računarske mreže su nastale usled potrebe za bržom i efikasnijom razmenom i raspodelom informacija unutar kompanija i objekata i danas svako predezeće ima LAN mrežu. Vitreum izvodi kompletne radove, počev o idejnog rešenja, izrade projekta, instalaterskih radova, optičkih mreža, bežičnog prenosa, do ispitivanja i puštanja u rad. Do sada smo uradili kompletne računarske mreže preko optičkih kablova u velikim sistemima, poslovnim zgradama i u industriji, sa opremom Cisko i HP.

Kablovska televizija

Kablovski sistemi najčešće vrše prijem TV i radio kanala u stambenim i poslovnim objektima. U zavinosti od želje korisnika može se ugraditi i satelitski sistem, sa opremom proizvođača Televes i Spaun.

Aktivna i pasivna mrežna oprema

Svi uređaji koji se danas koriste u poslovnom okruženju su bazirani na međusobnom povezivanju putem mrežnih resursa.

Objedinjen prenos različitih tipova podataka (podaci, glas, video) je izazov koji savremena mrežna oprema uspešno savlađuje.

Savremena mrežna oprema omogućava lako žično i bežično povezivanje, efikasno upravljanje opterećenjem radi povećanja brzine prenosa podataka, kao i optimizaciju za specifične namene, poput prenosa govora i video signala u realnom vremenu, čak i u slučaju snimaka HD kvaliteta. Naši inženjeri vam stoje na raspolaganju prilikom izrade projekta i izbora mrežnih komponenti.

U ponudi imamo svičeve, rutere, bežične pristupne tačke i svu drugu opremu neophodnu da bi se uspostavio efikasan prenos svih tipova podataka od kojih zavisi poslovanje kompanije.

Optimizujući rešenja za svoje klijente u ponudi imamo aktivnu mrežnu opremu nekoliko proizvođača. Vitreum je sertifikovani Cisko Systems Small business partner čiju opremu preporučujemo u objektima visoke pouzdanosti i bezbednosti.

SKS

Osnov pouzdanog funkcionisanja svih ugrađenih sistema u nekom objektu je kvalitetno izvedena instalacija.

Pri projektovanju uvek vodimo računa ne samo o postojećim zahtevima već i mogućim budućim situacijama i potrebama korisnika.Sa pasivnom mrežnom i kablovskom opremom kvalitetnih proizvođača rešavamo sve tipove kablovskih razvoda: uzidni, podni, parapetni, plafonski…

Pored projektovanja i usluge instalacije, pružamo usluge testiranja i sertifikacije LAN mreža.

Optičke mreže

Savremeni sadržaji kao što je HD TV & 3D TV i sve veća potreba za prenosom multimedijalnog sadržaja, zahtevaju veće brzine prenosa te je optička mreža u savremenim kao i postojećim objektima od tehnologije budućnosti postala realna tehnologija sadašnjosti.

Prepoznajući optiku kao sigurnu investiciju Vitreum se bavi prodajom pribora i kablova kao i izvođenjem optičkih mreža od 2008. godine.

Neke od prednosti optičke mreže su manje dimenzije u odnosu na bakarne kablove, manja težina, mogućnost prenosa velikih količina informacija, malo slabljenje signala, veliki dometi i neosetljivost na temperaturne promene.

Bežične mreže

Mobilni telefoni, tableti, laptop računari, POS terminali, digitalni displeji, IP video kamere i čitav niz drugih uređaja poseduje bežično povezivanje (WiFi) kao opcionu ili sve više kao jedinu mogućnost povezivanja na lokalnu računarsku mrežu.

Potreba za bežičnim umrežavanjem i pristupom internetu je sve prisutnija u skoro svim vrstama objekata, u hotelima, restoranima, tržnim centrima, prodavnicama, poslovnim, obrazovnim i medicinskim ustanovama.

Dodatno vodeći računa o optimizaciji investicionih troškova za hotele nudimo i profesionalne Samsung hotelske televizore sa integrisanim bežičnim pristupom (WiFi access point) bez dodatne infrastrukture omogućuju gostima bežični pristup internetu u hotelskoj sobi.