Kontrola pristupa

(evidencija radnog vremena, kontrola robe i vozila, detektori metala). Sistem kontrole pristupa sa Simens opremom namenjen je zahtevnim korisnicima koji žele kvalitet, a takođe namenjen je implementaciji u velikim objektima:

- Klasična kontrola pristupa na poslovnim objektima sa mogućnošću integracije sa ostalim sigurnosnim sistemima – potpuna objedinjenost sigurnosnih sistema.

- Kontrola i programiranje sistema preko standardnog veb pretraživača.

Pored kontrole pristupa vratima, sistem podržava i druge funkcije: obilasci čuvara, upravljanje rampama za vozila, praćenje prisustva...

Moguće je slanje elektronske pošte ili SMS poruka radi uzbunjivanja obezbeđenja u slučajevima narušavanja sigurnosti.

- Za evidenciju radnog vremena sistemi su prilagođeni malim i srednjim preduzećima, većim kompanijama i državnim ustanovama.