Perimetarska zaštita

Perimetarska zaštita je sistem zaštite prostora (perimetra). Sistem je namenjen za zaštitu vojnih objekata, granica, elektrana, aerodroma, rafinerija, industrijskih postrojenja i sl. Za ovaj sistem zaštite preporučujemo opremu Opteks