Video konferencija

Mogućnost da se pored prenosa slike i glasa mogu istovremeno prenositi i drugi sadržaji, kao što su dokumenta sa računara, prezentacije, filmovi i slično, omogućila je niz promena u sistemima video konferencije.